Chain Maille 

 

Chain Maille (sometimes spelled chain mail) is an ancient art form of linking metal rings together. Each ring is individually opened and closed again. The technique dates back more than two thousand years and originated, perhaps, with the Celts. Medieval warriors wore Chain Maille armor in battle. Chain Maille is used still today for protective gear, such as shark diving suites.

 

But Chain Maille has become popular among jewelry makers such as myself! I have created some really cool stuff with this technique! On the picture you see one of my creations worn by Judy Wallmark, an American woman I love very much!

 

--------------------------------------------------------------

 

 

 

Chain Maille (soms gespeld als chain mail) is een oude techniek waarin metalen ringen (maliën) aan elkaar worden gehaakt of gesmeed. Elke ring wordt individueel geopend en weer gesloten. De techniek is meer dan tweeduizend jaar geleden ontstaan. Middeleeuwse krijgers droegen Chain Maille harnassen in de strijd. Chain Maille wordt nog steeds gebruikt voor beschermende kleding, zoals duikpakken voor duikers naar haaien.

 

Maar Chain Maille is ook heel populair geworden onder sieradenmakers zoals ik! Ik heb een aantal echt gave dingen gemaakt met deze techniek! Op de foto zie je één van mijn creaties gedragen door Judy Wallmark, een Amerikaanse dame waar ik heel veel van hou!