SPECIAL EARRINGS

 

A good friends of ours asked if there were earrings also. We had never thought about it because making two identical stones is almost impossible but yeah........he wanted only one!

 

Een goede vriend van ons vroeg of er ook oorbellen waren. Daar hadden we nog niet over nagedacht omdat twee dezelfde stenen maken bijna niet mogelijk is maar ja.....hij wilde er maar één!